Om de massage zo soepel en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteert Massagepraktijk Kihon een aantal voorwaarden. Als u een afspraak voor een massage bij Massagepraktijk Kihon maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 1. De massages die u bij Massagepraktijk Kihon ondergaat, zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen.  Bij twijfel over een aandoening of blessure kan besloten worden om af te zien van het geven van een massage en u door te verwijzen naar een arts/therapeut/specialist. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.
 2. Bent u onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, of gebruikt u medicijnen dan is het verstandig met uw arts te overleggen of u gemasseerd mag worden. 
 3. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 4. Massagepraktijk Kihon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor negatieve resultaten, al dan niet door onjuiste informatie of verzwijgen van blessures en/of ziektes.
 5. Massagepraktijk Kihon kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 6. De diploma’s / certificaten die behaald zijn, zijn voor u als cliënt beschikbaar om te zien.
 7. Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage. 
 8. De massages die worden gegeven, hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen worden per direct uit mijn massagepraktijk verwijderd.
 9. Vriendelijk verzoek om mobiele telefoons e.d. uit te schakelen of op stille stand te zetten voor aanvang van de massage.
 10. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden aan u door berekend.
 11. U kunt bij mij uitsluitend contant betalen.
 12. U kunt ook met een cadeaubon van massagepraktijk Kihon of een massagebon betalen.
 13. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 14. Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw e-mailadres, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie. Bovendien worden alle persoonlijke en medische gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 15. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u mij nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage die ik aan u geef.
 16. Mocht u niet tevreden zijn over de manier waarop ik u behandeld hebt, dan hoor ik dit graag van u. Het liefst binnen een week na de behandeling, zodat we er op korte termijn samen uit kunnen proberen te komen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, kunt u een officiële klacht indienen bij de  Commissie Klacht- en Tuchtrecht DIAGNOZ-TIS, waarbij mijn beroepsgroep NMTN aangesloten is. Meer informatie vindt u hier, op de site van de NMTN.